Physico-chemical principles of biomolecular coacervates (BioPhysDropLet)

Kód projektu
MUNI/A/1453/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Biologické molekuly mohou za určitých podmínek vytvářet bezmembránové útvary fázově separované od okolního prostředí. Cílem našeho projektu je i) určit klíčové faktory, které ovlivňují vznik těchto organel, ii) pomocí kryo-elektronové mikroskopie a metody průměrování subtomogramů určit strukturu s vysokým rozlišením studovaných biomolekul - např. RNA Polymerázu II a jejich interakčních partnerů, iii) určit funkci fázově separovaných kapiček v biologických procesech. Výsledky projektu jsou publikovatelné v prestižních zahraničních časopisech.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.