Project information
Struktura, elektronová struktura a optická odezva pokročilých materiálů 2023

Project Identification
MUNI/A/1438/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Nejvýznamnější součástí vědecké činnosti pracovníků ÚFKL PřF, studentů specializace Fyzika kondenzovaných látek doktorského studijního programu Fyzika a studentů specializace Fyzika kondenzovaných látek magisterského studijního programu Fyzika je výzkum struktury (uspořádání atomů), elektronové struktury (chování souboru elektronů) a optické odezvy (reakce na elektromagnetické pole) vybraných pokročilých materiálů. Je zaměřen na určení a obvykle též objasnění vlastností těchto materiálů zajímavých v kontextu základního výzkumu a v některých případech též z hlediska potenciálních aplikací v nedaleké budoucnosti a na vývoj příslušných měřicích a výpočetních metod. Cílem projektu je uskutečňovat tento výzkum se zapojením studentů i v roce 2023, zejména v následujících oblastech: (a) polovodičové nanostruktury; (b) technologicky významné objemové polovodiče; (c) oxidy přechodových kovů a polovodivé oxidy; (d) topologické izolanty; (e) organické polovodiče.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.