Informace o projektu
Struktura, elektronová struktura a optická odezva pokročilých materiálů 2023

Kód projektu
MUNI/A/1438/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Nejvýznamnější součástí vědecké činnosti pracovníků ÚFKL PřF, studentů specializace Fyzika kondenzovaných látek doktorského studijního programu Fyzika a studentů specializace Fyzika kondenzovaných látek magisterského studijního programu Fyzika je výzkum struktury (uspořádání atomů), elektronové struktury (chování souboru elektronů) a optické odezvy (reakce na elektromagnetické pole) vybraných pokročilých materiálů. Je zaměřen na určení a obvykle též objasnění vlastností těchto materiálů zajímavých v kontextu základního výzkumu a v některých případech též z hlediska potenciálních aplikací v nedaleké budoucnosti a na vývoj příslušných měřicích a výpočetních metod. Cílem projektu je uskutečňovat tento výzkum se zapojením studentů i v roce 2023, zejména v následujících oblastech: (a) polovodičové nanostruktury; (b) technologicky významné objemové polovodiče; (c) oxidy přechodových kovů a polovodivé oxidy; (d) topologické izolanty; (e) organické polovodiče.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.