Project information
The support of research activities of students of Microbiology 3

Project Identification
MUNI/A/1280/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na podporu výzkumné aktivity studentů magisterského a doktorského programu Mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ke splnění výzkumných plánů těchto studentů je klíčové zajištění finančních prostředků pro laboratorní experimenty. Finanční náročnost mikrobiologických experimentů je dána nákupem speciálních chemikálií, reagencií, kitů pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin, ale i velkého množství laboratorních plastů a skla. Významnou součástí studia je rovněž prezentace dosažených výsledků formou prezentace na národních i mezinárodních konferencích. Předkládaný projekt finančně podpoří studenty i jejich školitele s cílem zvýšení kvality závěrečných prací.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.