Informace o projektu
Podpora výzkumné činnosti studentů Mikrobiologie 3

Kód projektu
MUNI/A/1280/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt je zaměřen na podporu výzkumné aktivity studentů magisterského a doktorského programu Mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Ke splnění výzkumných plánů těchto studentů je klíčové zajištění finančních prostředků pro laboratorní experimenty. Finanční náročnost mikrobiologických experimentů je dána nákupem speciálních chemikálií, reagencií, kitů pro izolaci a purifikaci nukleových kyselin, ale i velkého množství laboratorních plastů a skla. Významnou součástí studia je rovněž prezentace dosažených výsledků formou prezentace na národních i mezinárodních konferencích. Předkládaný projekt finančně podpoří studenty i jejich školitele s cílem zvýšení kvality závěrečných prací.

Publikace

Počet publikací: 4


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.