Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 11

Project Identification
MUNI/A/1263/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt má za cíl podpořit jak magisterské, tak především PhD studenty oboru Fyzika plazmatu. Podpoření studenti budou zapojeni do realizace dílčích vědecko-výzkumných úkolů, které Ústav fyzikální elektroniky, potažmo jeho výzkumné centrum CEPLANT dlouhodobě řeší. Výsledky budou publikovány v prestižních časopisech (s důrazem na publikování zejm. v časopisech Q1), dále očekáváme účast na konferencích a workshopech, kde budou výsledky prací taktéž prezentovány.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.