Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakcí s povrchy pevných látek 11

Kód projektu
MUNI/A/1263/2022
Období řešení
1/2023 - 12/2023
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta

Projekt má za cíl podpořit jak magisterské, tak především PhD studenty oboru Fyzika plazmatu. Podpoření studenti budou zapojeni do realizace dílčích vědecko-výzkumných úkolů, které Ústav fyzikální elektroniky, potažmo jeho výzkumné centrum CEPLANT dlouhodobě řeší. Výsledky budou publikovány v prestižních časopisech (s důrazem na publikování zejm. v časopisech Q1), dále očekáváme účast na konferencích a workshopech, kde budou výsledky prací taktéž prezentovány.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.