Accessibility of public transport for people with sensory disabilities (Přístupnost MHD)

Project Identification
CK04000163
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Cooperating Organization
Dopravní podnik města Brna,a.s.

Hlavním cílem projektu je pomoci zpřístupnit městskou hromadnou dopravu (MHD) osobám se smyslovým znevýhodněním. Smyslovým znevýhodněním se pro účely tohoto projektu rozumí osoby se zrakovým a sluchovým znevýhodněním. Jelikož se tyto druhy znevýhodnění velmi úzce pojí s vyšším věkem, je v přeneseném slova smyslu obecnějším cílem projektu připravit MHD na celospolečenský trend stárnutí populace. Projekt necílí na návrh ideálního bezbariérového řešení MHD, ale na identifikaci a odstranění stávajících bariér v MHD pro osoby se smyslovým znevýhodněním. Přestože projekt cílí především na městskou hromadnou dopravu, která je klíčová pro zajištění základních mobilitních potřeb obyvatel měst, je možné výstupy tohoto projektu využít i pro zvyšování přístupnosti veřejné dopravy obecně.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.