Geographies of Crip Temporalities: Time in Everydayness of People with Disabilities

Investor logo
Project Identification
GA23-05096S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Mendel University in Brno
Charles University

Projekt se zabývá vztahem mezi postižením a časem. Reaguje na skutečnost, že postižení je v geografii dominantně nazíráno skrze prostor a prostorové znevýhodnění a vztah k času a časovému znevýhodnění je opomíjen. Projekt se tak zaměřuje na to, jak se čas a postižení propojují v každodenních situacích. Klade si otázky, jakými způsoby se lidé s postižením střetávají s normativními koncepcemi času i jaké jiné časovosti vytvářejí. K analýze využívá perspektivu ‚crip temporalities‘ a kritického konceptu ‚chrononormativity‘, které ukazují každodennost lidí s postižením jako omezenou časovými normativy, ale i jako osvobozující od těchto normativů. Projekt je postaven na kvalitativních výzkumných metodách, konkrétně hloubkových rozhovorech, denících a focus groups, pomocí kterých prozkoumává každodenní časovosti lidí s různými druhy postižení. Mezi hlavní přínosy projektu patří propojení crip temporalities a geografie znevýhodnění, rozvoj studií postižení v České republice, artikulace doposud přehlížených forem ableismu a emancipace ab-normálních časovostí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.