Project information
Physiological and biochemical aspects of the ecology of Borrelia burgdorferi sensu lato

Project Identification
IAA6087601
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Academy of Sciences of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Parasitology iof teh ASCR
Institute of Systems Biology and Ecology of the ASCR, v. v. i.

Mikroskopickými a izolačními metodami budou vyšetřeni hematofágní členovci různých skupin (klíšťata, komáři, jiní krevsající dvoukřídlí) v přirozených i antropogenně silně modifikovaných ekosystémech na přítomnost borrelií. Izolované kmeny těchto spirochet budou podrobeny srovnání, zahrnujícímu studium jejich antigenní struktury, fyziologických a biochemických vlastností. Integrální součástí projektu bude posouzení významu lektinů jako molekulárního faktoru interakce mezi Borrelia burgdorferi s.l. a hlavním přenašečem - klíštětem obecným, Ixodes ricinus.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.