Fyziologické a biochemické aspekty ekologie Borrelia burgdorferi sensu lato

Kód projektu
IAA6087601
Období řešení
1/1996 - 1/1998
Investor / Programový rámec / typ projektu
Akademie věd ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Parazitologický ústav AV ČR
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.

Mikroskopickými a izolačními metodami budou vyšetřeni hematofágní členovci různých skupin (klíšťata, komáři, jiní krevsající dvoukřídlí) v přirozených i antropogenně silně modifikovaných ekosystémech na přítomnost borrelií. Izolované kmeny těchto spirochet budou podrobeny srovnání, zahrnujícímu studium jejich antigenní struktury, fyziologických a biochemických vlastností. Integrální součástí projektu bude posouzení významu lektinů jako molekulárního faktoru interakce mezi Borrelia burgdorferi s.l. a hlavním přenašečem - klíštětem obecným, Ixodes ricinus.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.