Investigating the environmental fate of microplastics and their effects on model organisms through structural and chemical imaging

Project Identification
GF23-13617L
Project Period
7/2023 - 6/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Ljubljana
Technische Universität Wien
Vysoké učení technické v Brně/Středoevropský technologický institut

Mikroplasty jsou stále více znepokojující kvůli jejich všudypřítomnosti v životním prostředí, jejich přetrvávání a nepříznivým účinkům na biotu. Zatím se ví jen částečně, jakým procesům mikroplasty v životním prostředí podléhají a jaké mají účinky na živé organismy. Je to způsobeno nedostatkem dostupných technologií, které by byly schopny strukturální a chemické analýzy biologických vzorků. Cílem této spolupráce je tedy zkoumat potenciální uplatnění nového přístupu tak, aby monitoroval změny ve struktuře a chemickém složení během stárnutí a rovnou detekoval relevantní mikroplasty v biotických tkáních a to za použití laserové spektroskopie (chemické složení) a počítačové tomografie (struktura). Výkonnost navrhované inovativní techniky bude testovaná za použití modelů ryb, kde budou zkoumány specifické interakce mezi mikroplasty a tkáněmi a jejich možné nepříznivé důsledky.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.