Project information
Biodiversity in context

Project Identification
MUNI/CORE/0420/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předmětu je podat základní přehled o biodiverzitě (biologické rozmanitosti) Země a České republiky. Důraz se klade na pochopení vývoje biodiverzity od vzniku života na Zemi až po současnost a na minulý i současný vliv člověka na biodiverzitu, zejména vymírání druhů. Vedle globálních souvislostí jsou prezentovány i základní informace o biodiverzitě České republiky. Přednášky využívají poznatky z aktuálního vědeckého výzkumu a zaměřují se i na současné ochranářské snahy o zastavení úbytku biodiverzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.