Project information
Specifický výzkum v oblasti „Life Sciences“

Projekt je zaměřen na specifický výzkum v oblasti vědy o živé přírodě, především v oborech strukturní biologie, genomika, proteomika a molekulární medicína. Soustředí se na studium biomolekul na atomární, molekulární i buněčné úrovni s cílem porozumět životně důležitým biologickým procesům. Zabývá se rovněž výzkumem vývojových strategií rostlin. Získané poznatky budou využity k rozvoji nových zemědělských a biotechnologických aplikací. Prohlubuje poznání základních molekulárních mechanismů řady nemocí, především rakoviny. Při řešení výzkumných úkolů budou využívány a kombinovány biologické, biochemické, biofyzikální i bioinformatické metody. Řešení jednotlivých cílů projektu se budou účastnit výzkumné týmy, jejichž podstatnou částí jsou studenti doktorských studijních programů garantovaných ústavy Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) ve spolupráci se Středoevropským technologickým institutem Masarykovy univerzity (CEITEC MU).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.