Project information
Výzkum studentů se zaměřením na chemické látky lidském těle a prostředí, jejich působení a transformační mechanismy, vývoj signálních molekul a senzorů, vývoj molekul umožňujících detekci a kontrolu chování a transportu látek

Jako primární cíl tohoto projektu jsme stanovili rozvoj znalostí a kompetencí studentů doktorských programů Životní prostředí a zdraví, Chemie a Biologie na PřF MU, kteří realizují svůj výzkum pod vedením zaměstnanců centra RECETOX. Podpořeni budou také motivovaní studenti magisterských a bakalářských programů. Zapojení studenti, budou rozšiřovat své dovednosti a odborné znalosti, a současně získávat nové poznatky v oblastech: mikrofluidika a proteinové inženýrství, mikrobiom, metabolom a metabolismus, enzymatické transformace a jejich mechanismy, fotochemie, makromolekulární a supramolekulární chemie, a případně taky jejich aplikace. Studenti pracující na tomto projektu taky budou podporování v integraci do vědecké komunity na mezinárodní úrovni, např. Formou jejich aktivní účasti a prezentací na konferencích, workshopech, nebo letních/zimních školách. Z tohoto projektu jsou jako výstupy plánovány zejména publikace (v mezinárodních a impaktovaných časopisech), dále konferenční příspěvky a realizace projektů (např. dizertačních a diplomových prací studentů).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.