Project information
Ecological interactions between specialised plant functional groups and their significance for biodiversity and ecosystem processes

Investor logo
Project Identification
GA24-12161S
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Poloparazitické rostliny a bobovité fixující vzdušný dusík představují příklady specializovaných funkčních skupin rostlin, které vyvinuly jedinečné strategie, aby překonaly ekologické limity spojené s nedostatkem minerálních zdrojů. Bobovité druhy jsou považovány za dobré hostitele poloparazitů. Ekologická interakce mezi těmito skupinami ale může být komplikovanější. Nedávné výzkumy naznačily, že tento vztah může být i oboustranně prospěšný a převážit negativní důsledky parazitismu pro bobovité. Cílem navrhovaného projektu je testovat tuto hypotézu v kontextu vegetace trávníků. Ekologická interakce mezi poloparazity a bobovitými bude studována pomocí květináčového a terénního experimentu, které budou zahrnovat i analýzy koloběhu živin. To bude doplněno analýzou rozsáhlých datasetů fytocenologických snímků, která zasadí výsledky experimentů do širšího kontextu evropské vegetace a umožní určit způsoby obhospodařování podporující současné zastoupení poloparazitů a bobovitých ve společenstvu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.