Human potential development for spatially enabled society (GEOTÝM)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/09.0199
Project Period
1/2010 - 12/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality lidského potenciálu a vybudování silného vědeckého týmu v oblasti geoinformačního výzkumu, který směřuje k vybudování informační společnosti využívající prostorová data. Vzhledem k současným změnám v legislativě (směrnice INSPIRE) a rozvoji dalších evropských aktivit směrem k rozvoji geoinformačních struktur (GMES) je nutné inovovat a podpořit další vzdělávání mladých vědeckých pracovníků a doktorandů, kteří představují hlavní cílovou skupinu projektu. Projekt bude realizován prostřednictvím kombinace krátkodobých zahraničních pobytů, workshopů a e-learningu s aktivní účastí cílové skupiny a zahraničních specialistů. Znalosti a dovednosti získané v průběhu krátkodobého zahraničního pobytu budou dále aktivně předávány v průběhu workshopů dalším členům cílové skupiny a dále vybraným specialistům z vědeckovýzkumných institucí. Realizaci budou za podpory vedení projektu provádět mladí vědečtí pracovníci, kteří takto získají další zkušenosti.

Publications

Total number of publications: 7