Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Creation of Geographic Information Systems in the Czech Republic:Present Situation,Barriers of Rising,Conditions for Optimal Development and Applications

Investor logo
Project Identification
GA205/95/0894
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Czech Technical University Prague

GIS technologie se stávají a v prvních desetiletích 3. tisíciletí zajisté budou nástrojem optimálního řízení a rozhodování. Cílem projektu je vypracovat pro Českou republiku analytickou studii o současné a budoucí úloze geografických informací, jejich možných zdrojích, faktorech ovlivňujících jejich současné i budoucí využití, analýze bariér tohoto procesu v oblasti digitalizace dat, dostupnosti dat, propojení rozmanitých druhů dat, sdělování znalostí, organizace a náplň vzdělávacího procesu, výzkumu a vývoje, úlohy státní správy (na různých hierarchických úrovních) a soukromého sektoru (zejména ve vzájemné interakci) při sběru, zpracování, distribuci a aplikacích geografických informací s ohledem na aspekty vztahu dodavatelů a uživatelů informací, standardy, legislativní a cenové aspekty a mezinárodní spolupráci se změnami ES a vyspělými zámořskými státy.