BRNO SPACE – studentská konference 2023

  • 27. dubna 2023
    9:00 – 14:00
  • Mendelova univerzita v Brně, budova C, přednáškový sál C02, Zemědělská 1, Brno – Černá Pole

Oblasti kosmického výzkumu, aplikací a technologií jsou dynamicky se rozvíjející směry lidského snažení. Je to patrné nejen ve výzkumu a vývoji technologií, ale zejména ve stále větším rozsahu využití družicových dat a kosmických technologií ve všech oblastech běžného života. Myslíme si, že problematika kosmického výzkumu, zpracování a možnosti využití družicových dat, právem patří do studijních a výzkumných programů našich univerzit. Tři největší brněnské vysoké školy pořádají dne 27. dubna 2023 v prostorách budovy C Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně studentskou konferenci. Přijďte se podívat a seznámit se s aktuálním děním a projekty v oblasti space!

Bez popisku

Cílem BRNO SPACE - STUDENT CONFERENCE 2023, kterou pořádají dne 27. dubna 2023 od 9:00 do 14:00 hodin tři největší brněnské univerzity společně s Brno Space Clusterem a dalšími partnery, je vytvořit platformu pro vzájemné setkávání, poznávání a spolupráci nejen univerzitních studentských týmů, ale také mezi nimi a komerčním sektorem a dalšími partnery, kteří kosmické aplikace v různých podobách využívají. Chceme dát prostor k vzájemnému seznámení studentů se zájmem o tuto oblast, představit aktuální i připravované projekty a dát prostor k výměně zkušeností. V neposlední řadě také prohloubit a posílit stávající spolupráci v oblasti kosmických projektů a technologií, včetně zapojení nových subjektů.

Konference je určena studentům bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, akademickým a výzkumným pracovníkům univerzit a výzkumných ústavů, zástupcům komerčních firem z dotčených oborů, ale i všem dalším zájemcům, včetně studentů posledních ročníků škol středních.

Akce se koná v areálu Mendelovy univerzity v Brně, ulice Zemědělská 1, Brno – Černá Pole v prostorách objektu C. Více informací v přiložené pozvánce a programu.

Podmínkou účasti je včasná registrace. Do registračního emailu prosím napište:

  • své jméno a příjmení
  • a instituci, kterou zastupujete,
  • případně další informace, které chcete organizátorům sdělit.

Email prosím zašlete na: katarina.molnarova@mendelu.czRegistrujte se prosím do 25. 4. 2023.

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Všechny zájemce srdečně zvou organizátoři:

  • Hana Svatoňová, proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  • Tomáš Gotthans, garant programu Space Applications, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně
  • Libor Lenža, Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

Kontakt: Libor Lenža, libor.lenza@mendelu.cz

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.