Dotace TAČR GAMA 2 na ověření výsledků s aplikačním potenciálem

  • 4. prosince 2019 – 10. ledna 2020

Centrum pro transfer technologií (CTT MU) vyhlásilo 1. výzvu k předkládání
projektových návrhů na řešení Dílčích projektů Proof of Concept. Jedná se
o první výzvu v rámci navazujícího programu TA ČR GAMA 2.

CTT vyhlašuje Výzvu č. 012020  na podporu zvýšení aplikačního potenciálu
výsledků výzkumu a vývoje MU - Proof of Concept.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál již
dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU prostřednictvím Dílčích
projektů, které budou na základě této výzvy realizovány.

  • délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6 - 24 měsíců
  • maximální výše podpory jednoho Dílčího projektu je 800 000 Kč
  • minimální částka, o kterou je možno na realizaci Dílčího projektu žádat, je 100 000 Kč
  • sběr žádostí 4. 12. 2019–10. 1. 2020 

Kontaktní osoba: Mgr. Hana
Půstová (pustova@ctt.muni.cz).

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT zde  a zde.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.