Interní soutěž Fond rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020

  • 1. – 31. října 2019
  • Masarykova univerzita

Dne 20. 9. 2019 byla vyhlášena interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity pro rok 2020.

Podrobná specifikace soutěže a tematických okruhů je uvedena ve Vyhlášení a Pravidlech soutěže. Veškeré materiály jsou zveřejněny také na webových stránkách Odboru pro rozvoj RMU.

Pro rok 2020 je interní soutěž Fondu rozvoje Masarykovy univerzity vyhlášena standardně pro studentské i akademické projektové záměry. Do soutěže hlásit se svými projekty také všichni další zaměstnanci univerzity (v rámci tematického okruhu A). 

Také je možnost předkládat projektové záměry, které jsou cíleny na podporu a rozvoj pedagogické práce akademických pracovníků (v tematickém okruhu A). Tyto projekty pak nemusí být vázány na konkrétní studijní program/obor. 

Finanční podpora pro jeden projekt je stanovena v rozmezí:

Min. 50 000,- Kč, max. 120 000,- Kč.

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ:

Fakultní termín pro podání návrhů je  od 1. 10. 2019  do 21. 10. 2019.

Návrh se zakládá v ISEP za použití připravené šablony. V záložce schvalování se návrh uzavře, vytiskne a stejně tak i průvodka návrhu. Obojí bude podepsáno navrhovatelem, případně garantem a ředitelem ústavu. Podpisy ekonoma  a děkana zajišťuje děkanát!

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Rašková, zdenar@sci.muni.cz, 54949 1406

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.