L'Oréal Pro ženy ve vědě

 • 1. prosince 2019 – 28. února 2020

Pod záštitou světové organizace UNESCO a společnosti L'Oréal byl spuštěn další ročník projektu L'Oréal Pro ženy ve vědě.

Informace o ocenění

 • Budou udělena nejvýše 2 finanční ocenění vědeckým pracovnicím, ženám se státním občanstvím České republiky, na podporu realizace důležitého vědeckého výzkumu v oblasti věd o živé přírodě a chemických věd (jako jsou biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, biotechnologie, ekologie atd.) a v oblasti věd o neživé přírodě (jako jsou fyzika, chemie, matematika, inženýrské vědy, technologie, informační vědy, vědy o Zemi a Vesmíru atd.), přičemž výzkum bude prováděn v České republice.
 • Každé ocenění bude ve výši 200 000 Kč a bude použito na výzkum v České republice.
 • Ocenění budou přidělována ženám vědkyním, jež získaly doktorát v doktorském studijním programu a je jim méně, než 40 let.

Žádosti o ocenění

V písemné podobě musí být předkládán pouze originál přihlášky s vlastnoručním podpisem žadatelky a podpisem vedoucího útvaru, kde bude kandidátka výzkumnou práci provádět. Originál přihlášky je třeba odevzdat na sekretariátu České komise pro UNESCO, Praha 1, Rytířská 31, Praha 1.

Žádost musí obsahovat následující informace a dokumenty:

 • vyplněnou přihlášku,
 • kopii diplomu Ph.D.,
 • odborný životopis v anglickém jazyce,
 • seznam publikací a citace dle Web of Science,
 • výčet nejlepších publikací a krátké vyjádření žadatelky v anglickém jazyce o významu v nich publikovaných výsledků,
 • popis navrhovaného výzkumu na nadcházejících 12 měsíců po udělení ocenění v anglickém jazyce v maximálním rozsahu 2 strany,
 • doporučení nadřízeného vědeckého pracovníka nebo vedoucího vědecké instituce, kde bude projekt realizován (v anglickém jazyce).

Termín pro zaslání přihlášek je do 28. února 2020.

Žádosti musí být předkládány v elektronické verzi na oficiálních přihláškových formulářích, jež jsou k dispozici spolu s dalšími informacemi na internetových stránkách ceny.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.