Open Science Workshop 2021

  • 9. června 2021
    10:00 – 16:00
  • Online

Cílem letošního Open Science Workshopu je seznámit akademické a výzkumné pracovníky s plánovanými aktivitami na celouniverzitní úrovni a dát prostor pro vyjádření připomínek a podnětů.

Setkání bude rozděleno do dvou částí:

  • V první části workshopu bude věnována představení vznikající Strategie Open Science 2022–2028 na MUNI a jejich praktických dopadů na vědecko-výzkumnou činnost. Zahraniční hosté nás seznámí s aktuálním stavem projektových podmínek Open Science do programů Horizon Europe a také s příklady dobré praxe implementace Open Science do oblasti vědecké komunikace v zahraničí.
  • Interaktivní část bude věnována diskuzi podnětů získaných na tzv. „Open Science Roadshow“, která probíhala během jarních měsíců na jednotlivých hospodářských střediscích. Červnový workshop shrne získané poznatky a dá prostor pro další diskuzi plánovaných aktivit.

Letní měsíce následně poslouží k dopracování strategického dokumentu, akčního plánu a souvisejících podpůrných metodik a dokumentů. Finální verze Strategie Open Science MUNI 2022–2028 by měla být hotova v září tohoto roku, aby mohla být do konce roku oficiálně schválena vedením univerzity.

Téma Open Science je také součástí nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HR Award/HRS4R.

Využijte možnost ovlivnit směřování univerzity v oblasti Open Science a přijďte s námi diskutovat, co Vás k tématu zajímá.

Registrace a více informací zde.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.