Praktický kurz poznání našich řas a hub

Třídenní terénní exkurze (pátek až neděle) spojená s praktickou výukou poznávání přírodního materiálu.

Účastníci si osvojí metody odběru řas a hub z vodních i suchozemských biotopů, jejich preparace a určování. Na základě poskytnutých podkladů si mohou sami připravit vzorky, naučit se pracovat s mikroskopickou technikou a určovací literaturou a vyhodnotit, jaká společenstva řas a hub lze nalézt v různých ekosystémech (řeka a potoky, lesy, travní porosty).

Kurz se koná každý rok v jiné oblasti jižní Moravy – je tedy možné jej absolvovat opakovaně a mít přitom možnost vidět pokaždé jiná společenstva řas a hub, typická pro danou oblast. Můžete tak získat dobrý přehled o diverzitě těchto organismů na našem území a přitom si i zopakovat druhy běžné, vyskytující se na celém území republiky.

Máte-li o kurz zájem, nahlaste se prosím přímo osobně nebo prostřednictvím svých učitelů biologie na adresu svata@sci.muni.cz. Na tuto adresu se můžete též obracet s možnými dotazy, případně na telefon 549494474 nebo 607534211 (Petr Hrouda).

Na setkání s vámi se těší lektoři z řad učitelů a studentů Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (http://botzool.sci.muni.cz/).

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.