Studentská vědecká konference 2020

Studentská vědecká konference je tradiční akcí Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, na které studenti bakalářského a magisterského studia prezentují výsledky svých výzkumných prací z oblasti chemického inženýrství, analytické a fyzikální chemie, fyziky a měřicí techniky, inženýrské informatiky a řízení procesů. Studentské práce jsou rozděleny do několika sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů. Novinkou letošního ročníku konference na Fakultě chemicko-inženýrské je její otevření i pro studenty jiných českých a slovenských vysokých škol.

Kromě studentů bakalářského a magisterského studia jsou na studentské vědecké konferenci vítání i pedagogové jako členové odborných komisí jednotlivých sekcí. Ohledně bližších informací je možné kontaktovat fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz). Podrobné informace o SVK 2020 na FCHI VŠCHT Praha budou průběžně zveřejňovány na webu FCHI.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.