Vývoj a aplikace kovových nanočástic ve formě povrchových vrstev

Příprava kovových nanočástic pomocí agregace v plynné fázi při nízkém tlaku otevírá mnoho možností praktického využití. Primárně se to týká aplikací s vysokou přidanou hodnotou, kde je požadována vysoká reprodukovatelnost, homogenita pokrytí povrchu a úzká distribuce velikosti částic. Avšak reakce probíhající na povrchu nanočástic mění jejich funkční vlastnosti v čase i během skladování. V průběhu přednášky představíme základní koncepty, zdroje pro přípravu a modifikaci nanočástic, příklady úspěšných aplikací (v materiálových vědách, biologii, medicíně a analytické chemii) a mnoho dalšího. Nabízíme také spolupráci na vývoji těchto technologií zajímavých z vědeckého i komerčního hlediska.

Přednášejí: Vadym Prysiazhnyi, Ph.D. a Antonín Bednařík, Ph.D. (Ústav chemie, PřF MUNI)

Prosíme o registraci do 22. 9. na mailu helanej@sci.muni.cz (Helena Nejezchlebová).

Akce je zdarma.

Načítám mapu…

Sdílení události