Scientia est Potentia

„Vítejte v nejmodernějším akademickém komplexu v České republice.“

Tomáš Kašparovský, děkan PřF MU

Naši absolventi

Tomáš Havelka, absolvent oboru Matematická analýza

„Vybral jsem si Přírodovědeckou fakultu, protože pro mě byla pojem. A co jsem si od studia představoval, se mi také splnilo. Získal jsem zde spoustu znalostí a kontaktů, zapojil se do výzkumů a podílel se na organizaci různých akcí pro veřejnost. Celé studium se navíc neslo ve velmi příjemné atmosféře – učitelé měli osobní přístup a opravdu se nám snažili pomoct.“

Tomáš Havelka, absolvent oboru Matematická analýza

Jana Ilgová, absolventka oboru Parazitologie

„Už na bakalářském studiu jsem měla možnost účastnit se laboratorních výzkumů, což zpětně hodnotím jako skvělou věc. Získala jsem tím nejen spoustu pracovních zkušeností a nové vědomosti, ale také jsem se naučila komunikovat s lidmi a prezentovat své výsledky srozumitelnou formou.“

Jana Ilgová, absolventka oboru Parazitologie

Výzkum

3 040

studentů ve všech programech

1 199

zaměstanců fakulty, z toho 86 profesorů a 138 docentů

99

let tradice

Přenášíme skvělé nápady a znalosti z výzkumu do praxe

Centrum pro transfer technologií

Na univerzitě vznikají tisíce skvělých nápadů a šíření znalostí získaných výzkumem je i jednou z hlavních funkcí fakulty. Ta úzce spolupracuje s Centrem pro transfer technologií Masarykovy univerzity (CTT), jehož posláním je pomáhat přenášet vědění a technologie do praxe.

CTT dlouhodobě podporuje výzkumné výsledky vědeckých pracovníků Přírodovědecké fakulty, např. v oblasti biotechnologií, plazmových technologií nebo testování výrobků a technologií v Antakrtidě.

Od založení v roce 2005 asistovalo CTT Přírodovědecké fakultě v podání 40 národních a 22 mezinárodních patentových přihlášek a 33 přihlášek užitných vzorů. Přírodovědecké fakultě bylo uděleno 26 českých a 16 mezinárodních patentů a 29 užitných vzorů.

VÍCE

Popularizujeme vědu a zapojujeme širokou veřejnost

 

Fakulta nabízí desítky zajímavých aktivit pro studenty i učitele základních a středních škol a také pro veřejnost. Jde o širokou škálu vědeckých a matematických aktivit, jako jsou dlouhodobé korespondenční semináře, jednodenní soutěže, víkendy a dny otevřených dveří pro zájemce o studium a pro veřejnost. Naši akademici umí ukázat vědu zábavně a zajímavě, jak dokazují každoročně např. na Noci vědců. 

 

VÍCE

Studujte u nás Brožura o fakultě Naše studijní programy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.