Co se na fakultě událo za poslední měsíce a co nás čeká v novém roce.

2019-02
23. 12. 2019, 12:35  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Přejeme všem krásné Vánoce plné pohody a zaslouženého odpočinku

Vánoční slovo děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych stručně zrekapituloval končící rok 2019 a nastínil výhled na příští rok. Rok 2019 se nesl v duchu oslav 100 let od založení Masarykovy univerzity a taktéž od založení naší Přírodovědecké fakulty, která byla jednou ze čtyř zakládajících fakult MU. Také se nám podařilo dokončit akreditace všech našich doktorských studijních programů a to včetně návaznosti na kvalifikační řízení. Současně jsme měli na paměti i směřování k excelenci ve výzkumu. Nově jsme akreditovali 2 profesně orientované studijní programy: Biotechnologie a Geoenvironmentální rizika a sanace (absolventi těchto programů obdrží inženýrský titul).

Určitě jste si všimli, že se letos konaly nové akce nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance. Chtěl bych, aby se tyto akce staly tradicí a my se tak potkávali i při neformálních příležitostech.

Jako loňský rok, tak i letos jsme byli opět velmi úspěšní v grantových soutěžích a stále si tak držíme pozici jedné z vědecky nejúspěšnějších fakult v ČR. Jsem pyšný na to, že se fakultě podařilo získat prestižní projekty Teaming a ERA chair, čímž naplňujeme naši vizi o úspěšném získávání mezinárodních projektů. Také úspěšně započala implementace HR Award a to ve velmi důležitých oblastech jako je kariérní růst a hodnocení zaměstnanců.

A co nás čeká v novém roce 2020? V rámci posilování internacionalizace se chystá otevření prvního pregraduálního programu v angličtině (Biochemistry). Bude pokračovat implementace HR Award. Také se budeme soustředit na realizaci změn ve studijních plánech učitelských kombinací, které jsou více zaměřeny na propojení s praxí.

Závěrem bych vám všem rád popřál klidné a pohodové vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel. Načerpejte nové síly třeba u vánočních pohádek, cukroví a punče, ať můžeme společně v plné síle vykročit do nového roku 2020.

Tomáš Kašparovský, děkan PřF MU

HR AWARD

Implementace HR AWARD – ohlédnutí za 2. pololetím 2019: Pracujeme na udržení HR AWARD

V rámci implementace nové personální strategie Přírodovědecké fakulty MU, HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, HR Award), za sebou máme druhou polovinu roku 2019 a shrnujeme pro vás hlavní realizované kroky.

INFO

POZVÁNKA

Baron Trenck: Nová tvář legendy

Oddychnout si od vánočního shonu a udělat si procházku na hrad Špilberk můžete i za účelem návštěvy výstavy, na které se podíleli mimo jiné i naši antropologové. Do 31. prosince 2019 je možné navštívit výstavu s názvem Baron Trenck: Nová tvář legendy. Najdete zde například unikátní digitální rekonstrukci tváře i těla věhlasného velitele pandurů Františka Trencka. Výstava je jedinečným projektem, při němž se spojili odborníci napříč obory a během tří let vytvořili živoucí obraz historické osobnosti. 

ČLÁNEK + FOTOGALERIE

STALO SE

Cena ministra školství

Zdeněk Bochníček převzal Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2019. Kromě něj byli vyznamenáni i dva studenti PřF : Jaroslava Ježková a Ravi José Tristao Ramos.

ROZHOVOR ČLÁNEK V EM
 

STALO SE

„100 litrů krve DÍKY MUNI“ na PřF MU

Naši studenti a zaměstnanci se aktivně zapojili do dárcovství krve. Případní další dárci mohou darovat krev v rámci akce až do konce ledna 2020. 

ČLÁNEK

STALO SE

Noc vědců „Šetrně k planetě“ na PřF MU

V pátek 27. 9. 2019 po celé České republice proběhla Noc vědců, akce pro všechny milovníky a nadšence vědy. Letošní ročník se nesl v duchu „Šetrně k planetě“.

ČLÁNEK FOTOGALERIE
 

STUDENT

Proběhl druhý ročník Grilování děkanů

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 se konal už druhý ročník Grilování děkanů. Jde o neformální setkání děkanů a studentů kampusových fakult – FSpS, LF a PřF – během kterého mají studenti možnost seznámit se a popovídat si se svým děkanem.  

ČLÁNEK

STUDENT

PhD Day přinesl studentům odpovědi na důležité otázky o doktorském studiu

Jak vypadá doktorské studium, jaká mají studenti práva a povinnosti nebo jaké jsou možnosti financování studia? Nejen o tom byl druhý ročník PhD Day, který se uskutečnil 19. září v prostorách bohunického kampusu.

ČLÁNEK FOTOGALERIE

STALO SE

Akademický rok byl zahájen Zahradní slavností na Kotlářské 18. 9. 2019

Zahájení akademického roku 2019/2020 na přírodovědecké fakultě proběhlo ve formou zahradní slavnosti. Akce určená pro všechny studenty a zaměstnance PřF se uskutečnila 18. 9. 2019. Na programu bylo sázení lípy k 100. výročí založení fakulty, křest kalendáře a nechyběla ani živá hudba či občerstvení. Těšíme se i na příští rok a věříme, že se toto příjemné neformální zahájení stane tradicí.

ČLÁNEK FOTOGALERIE VIDEO Z AKCE

PR OKÉNKO

Na webových stránkách přibývají rozhovory

V minulém newsletteru jsme Vás informovali, že k příležitosti 100 let od založení fakulty vydáváme sérii rozhovorů s významnými osobnostmi naší fakulty, které můžete najít na nových webových stránkách v sekci Aktuality. Zajímavých rozhovorů přibylo více a to nejen k výročí 100 let. Zveme ke čtení o životě na fakultě v rozhovorech s prof. Malinou, prof. Relichovou, prof. Brzobohatým a o revolučním dění před 30 lety se více dozvíte v rozhovoru s doc. Palečkem.

AKTUALITY

CO SE CHYSTÁ

Nový rok bude opět plný akcí, čeká nás mimo jiné Den otevřených dveří a Reprezentační ples PřF MU

Rok 2019 je už téměř za námi a 2020 už klepe na dveře a přináší s sebou nové konference, workshopy i další akce.

Mezi těmito akcemi bychom rádi zmínili zejména Dny otevřených dveří na PřF MU, které se  budou konat 25. 1. a 28. 1. v obou našich areálech Kotlářská a UKB a také tradiční Reprezentační ples Přírodovědecké fakulty MU, který se uskuteční v sobotu 29. 2. v KC Semilasso.

Všechny akce postupně doplňujeme do kalendáře na našich nových webových stránkách.  Pokud byste rádi nějakou akci přidali, napište nám na pr@sci.muni.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram