Den otevřených dveří

25. 1. a 28. 1. 2020

Těšíme se na vás v areálech

Kotlářská 2

Univerzitní kampus Bohunice

Přírodovědecká fakulta MU poskytuje studentům vzdělání ve všech přírodních vědách: biologii, chemii, fyzice, matematice, vědách o Zemi a zeměpisu. Jestli tě některá z těchto věd zajímá, stav se za námi na Den otevřených dveří a zjisti, co znamená studovat u nás na Přírodovědecké fakultě MU.

Lehké to nebude, ale stojí to za to! #munichallenge

Kotlářská

V areálu Přírodovědecké fakulty MU na Kotlářské získáte informace o oborech: fyzika, geografie, geologie a matematika. Navštivte nás. Řekneme vám, co studium těchto oborů obnáší.

Fyzika

Chcete-li získat fyzikální vzdělání, pak vězte, že náš studijní program vás vzdělá v celé řadě oblastí.

Program bude probíhat v budově 6.

9:00 a 11:00      Přednáška

 • Na přednášce se dozvíte informace o přijímacím řízení a jednotlivých fyzikálních specializacích. Délka trvání přednášky je 60 min.

9:00 – 13:00      Co Vás čeká během studia?

 • Přijďte se podívat, jak vypadají učebnice, závěrečné práce studentů a zeptejte se současných studentů na jejich zkušenosti se studiem.

9:00 – 13:00      Prohlídka plazmochemické laboratoře

 • Jak vypadá laboratorium, kde probíhají experimenty z fyziky plazmatu a nanotechnologií a jak se dá propojit výzkum na vysoké škole s průmyslem? To a mnohem více se dozvíte na prohlídce plazmochemické laboratoře.

Více o studijním programu Fyzika najdete zde.

Více o studijním programu Fyzika - nanotechnologie najdete zde.

Více o studijním programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání najdete zde.

Geografie

S geografií se v životě ani ve světě neztratíte. Naučíte se myslet a pracovat komplexně a své znalosti budete mít ukotveny v konkrétním prostoru a čase na Zemi. 

Program bude probíhat v budově 5.

9:00 a 11:00      Přednáška a prohlídka prostor Geografického ústavu

 • Představíme vám studijní programy a specializace a dozvíte se, jak probíhá studium na Geografickém ústavu PřF MU. Ukážeme vám, jak jsou absolventi geografie a kartografie uplatněni v praxi. Řekneme vám o přijímací řízení 2020 včetně příkladů otázek pro přijímací test z Geografie. Chybět nebude ani společná návštěva mapovny a Ústřední knihovny – části věd o Zemi.

Více o studijním programu Geografie a kartografie najdete zde.

Více o studijním programu Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání najdete zde.

Geologie

Sbíráte rádi kameny – minerály nebo zkameněliny? Oblíbili jste si jeskyňaření? Dokážete vidět v sopečné činnosti a v dalších procesech utvářejících krajinu báječné dobrodružství? Pak pro vás studijní program Geologie je ten pravý!

Program bude probíhat v budově 3.

9:00 – 12:00      Informace o studiu Geologie

 • Přijďte se podívat na promítání filmu „Co je to Geologie“.
 • Vždy v celou hodinu proběhne krátká přednáška, kde se dozvíte informace o studiu Geologie.
 • Dozvíte se vše potřebné o studiu Geologie na Ústavu geologických věd PřF MU. Zjistíte, jak pomáháme studentům ve výuce Geologie, podíváte se, jak vypadají výukové prezentace, a když budete chtít, můžete si zkusit krátký cvičný test z Geologie. Podíváte se do paleontologických a mineralogických sbírek ÚGV. Navštívíte moderně zařízenou knihovnu PřF MU.

Více informací o Geologii najdete zde.

Matematika

Chcete studovat matematiku? Na Masarykově univerzitě k tomu máte nejlepší podmínky. Získáte ucelený teoretický základ v širokém spektru matematických disciplín. 

Program bude probíhat v budově 8.

9:00 a 11:00      Přednáška o studiu matematiky a statistiky

 • Na úvodní přednášce vám řekneme o různých praktických aplikacích matematiky. Představíme vám studijní programy a specializace. Chybět nebudou ani informace o uplatnění na trhu práce našich absolventů nebo informace o přijímacím řízení i o průběhu samotného studia. Rádi vám zodpovíme dotazy související se studiem. Na závěr společně navštívíme knihovnu a studovnu.

Více o studijním programu Matematika najdete zde.

Více o studijním programu Matematika se zaměřením na vzdělávání najdete zde.

Univerzitní kampus Bohunice

V Univerzitním kampusu v Bohunicích vám představíme obory antropologické, biologické, chemické či biochemické. Přijďte za námi a dozvíte se vše potřebné o studiu na Přírodovědecké fakultě MU.

Antropologie

Zajímáte se o stavbu a funkce lidského organismu nebo o vývoj lidských kultur od prehistorie po současnost? Pak je antropologie pro vás ta pravá.

10:00 – 11:00    A22/116               Společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii

 • Na přednášce se dozvíte informace o studiu, programech a přijímacím řízení na PřF MU pro všechny biologické programy a antropologii.

10:00 – 14:00    A11/koridor v 2.NP        Prezentace studijního programu Antropologie

 • Informace o studijním programu Antropologie se dozvíte na stánku v koridoru kampusu. Seznámíte se s tradičními i moderními přístupy v antropologickém výzkumu a samozřejmě s náplní integrální výuky antropologie, studijní praxí, studentskými pracemi atd.
 • Budete si moci prohlédnout práci s 3D modely částí lidského těla či vzácných kulturních artefaktů ve virtuálním prostředí a jejich zpětný přenos do fyzické podoby pomocí 3D tisku. Dále budete mít možnost zhodnocení množství tuku v těle či sílu stisku. Také se seznámíte s výsledky publikačních aktivit Ústavu antropologie.

Více informací o antropologii najdete zde.

Biochemie

Baví vás biologie a chemie? Chcete proniknout do tajů chemických a biologických procesů v živých systémech? Biochemie je pro vás jasná volba! 

9:30 – 10:00      A11/205             Úvodní přednáška o biochemii

 • Co je biochemie a co od ní můžete očekávat? Základní informace o biochemii se dozvíte v úvodní přednášce.

10:00 – 14:00    A11/koridor 2.NP           Prezentace studijních programů Ústavu biochemie

 • Přijďte za námi na stánek. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a poradíme. 

11:00 – 12:00    A11/205             Společná přednáška pro všechny studijní programy Ústavu biochemie

 • Představíme vám studijní programy, které se vyučují na Ústavu biochemie. Jedná se o bakalářský program Biochemie a navazující magisterské programy a) Biochemie; b) Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Bioanalytik, jehož absolvent získá statut „Zdravotnický pracovník“ a c) Biotechnologie, což je nový studijní program ukončený získáním titulu „Ing.“. Během přednášky vám podáme informace o přijímacím řízení, možnostech studia a rádi zodpovíme na vaše dotazy. Na přednášku navazuje prohlídka laboratoří na našem ústavu.

12:00 – 13:00    A5         Prohlídka laboratoří Ústavu biochemie

 • Ukážeme vám moderní, plně vybavené laboratoře, které budete během studia využívat.

Další informace o biochemii najdete zde.

Botanika a zoologie

Máte rádi přírodu? Zajímají vás houby, rostliny či živočichové? Chtěli byste se věnovat jejich poznávání či ochraně? To vám nabízíme na Ústavu botaniky a zoologie.

10:00 – 11:00    A22/116               Společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii

 • Na přednášce se dozvíte informace o studiu, programech a přijímacím řízení na PřF MU pro všechny biologické programy a antropologii.

11:00 – 12:00    A11/335             Prezentace Ústavu botaniky a zoologie

 • Představíme vám programy Ekologická a evoluční biologie a Biologie se zaměřením na vzdělávání. Dále se dozvíte informace o pracovištích Ústavu botaniky a zoologie.

12:00 – 13:00    A11/335             Prohlídka Ústavu botaniky a zoologie

 • Sraz na prohlídku v posluchárně A11/335, kde budete rozděleni do skupin. Můžete si prohlédnout výukové prostory (Zoologické praktikum, Botanické praktikum, popř. herbář) a laboratoře (parazitologie).

Více o studijním programu Ekologická a evoluční biologie najdete zde.

Více o studijním programu Biologie se zaměřením na vzdělávání najdete zde.

Chemie

Baví vás chemické pokusy? Chcete si je v praxi vyzkoušet? Studium chemie je především o propojení praktických zkušeností získaných v laboratoři s teoretickými znalostmi.

10:00 – 11:00    A11/205             Přednáška chemicky zaměřených programů

 • V rámci přednášky vám představíme chemicky zaměřené bakalářské studijní programy PřF MU (Chemie, Chemie se zaměřením na vzdělávání a Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování). Seznámíte se s podmínkami pro přijetí, průběhem studia a navazujícími magisterskými studijními programy. Součástí programu bude i prohlídka výukových a výzkumných laboratoří.

Další informace o studijním programu Chemie najdete zde.

Další informace o studijním programu Chemie se zaměřením na vzdělávání najdete zde.

Další informace o studijním programu Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování najdete zde.

Experimentální biologie

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby, rostlinami, živočichy nebo s lidskými buňkami? Experimentální biologie pokrývá široké spektrum specializací a vy si můžete vybrat, co vás nejvíce láká.

10:00 – 11:00    A22/116               Společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii

 • Na přednášce se dozvíte informace o studiu, programech a přijímacím řízení na PřF MU pro všechny biologické programy a antropologii.

10:00 – 14:00    A11/koridor v 2.NP         Prezentace studijních programů Mikrobiologie, Experimentální biologie živočichů a imunologie, Experimentální biologie rostlin

 • Přijďte za námi na stánek a zjistěte více informací o přijímacím řízení, náročnosti studia, nebo o uplatnění v praxi. Rádi vám zodpovíme všechny vaše otázky.

10:00 – 14:00    A11/koridor v 2.NP         Prezentace studijního programu Buněčná biologie

 • Chcete si osvojit nejmodernější metody včetně molekulární biologie, pokročilé mikroskopie a kultivačních postupů, které mají široké uplatnění v biomedicíně i biotechnologiích? Pokud ano, navštivte náš stánek a my vám řekneme více o studiu Buněčné biologie.

10:00 – 14:00    A11/333              Prezentace studijních programů Biologie člověka, Molekulární biologie a genetika

 • Představíme vám studijní programy Buněčná biologie, Biologie člověka, Molekulární biologie a genetika. Poradíme vám, jak se připravit na přijímací řízení, jak zvládnout studium na PřF MU. Rádi vám také zodpovíme vaše otázky.
 • Studijní program Buněčná biologie se bude mimo jiné prezentovat i na stánku v koridoru v 2.NP.

Více o experimentální biologii najdete zde.

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Jako absolventi budete schopni prokázat hluboké poznatky z oblasti molekulární biologie člověka, klinické genetiky, genomiky, onkogenetiky a molekulární diagnostiky. Stejně tak budete disponovat teoretickými i praktickými dovednostmi a znalostmi, které jsou potřebné pro práci s laboratorní technikou. To využijete zejména při provádění vysoce specializovaných laboratorních metod a postupů založených na analýzách DNA i RNA v klinických laboratořích.

10:00 – 14:00    A11/333             Prezentace studijního programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika

 • Chtěli byste pracovat v klinických laboratořích zaměřených na genetiku, cytogenetiku nebo DNA diagnostiku? Přijďte za námi a dozvíte se, co obnáší studium studijního programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika.

Více o studijním programu Lékařská genetika a molekulární diagnostika najdete zde.

Matematická biologie a biomedicína

Zajímáte se o biologii a medicínu? Ale zároveň vám není cizí matematika a informační technologie? Anebo vás baví matematika a informatika a současně máte vztah i k ostatním přírodním vědám? Tak v tom případě je Matematická biologie a biomedicína správná volba.

10:00 – 11:00    A22/116               Společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii

 • Na přednášce se dozvíte informace o studiu, programech a přijímacím řízení na PřF MU pro všechny biologické programy a antropologii.

10:00 – 14:00    A11/koridor v 2.NP               Prezentace studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína

 • Budeme se na vás těšit na našem stánku, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy. Mimo jiné vám řekneme, jak probíhá přijímací řízení a studium na PřF MU.

11:00 – 12:00    A22/116             Přednáška studijních programů životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína

 • Představíme vám studijní programy související s kontaminací životního prostředí a jeho vlivem na zdraví člověka. Seznámíme vás s těmito obory: Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. V rámci DOD se můžete zúčastnit komentované exkurze do specializovaných ekotoxikologických a chemických laboratoří (v každou celou hodinu).

13:00 – 14:00    A22/116             Přednáška studijních programů životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína 

 • Představíme vám studijní programy související s kontaminací životního prostředí a jeho vlivem na zdraví člověka. Seznámíme vás s těmito obory: Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. V rámci DOD se můžete zúčastnit komentované exkurze do specializovaných ekotoxikologických a chemických laboratoří (v každou celou hodinu).

Více o studijním programu Matematická biologie a biomedicína najdete zde.

Životní prostředí a zdraví

Zajímá vás problematika životního prostředí? Láká vás mezioborovost na pomezí biologie a chemie? Díky studiu programu Životní prostředí a zdraví, který je v České republice zcela jedinečný, se dobře zorientujete v komplexních environmentálních problémech. 

10:00 – 11:00    A22/116               Společná přednáška pro všechny biologické programy a antropologii

 • Na přednášce se dozvíte informace o studiu, programech a přijímacím řízení na PřF MU pro všechny biologické programy a antropologii.

10:00 – 14:00    A11/koridor v 2.NP               Prezentace studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína

 • Budeme se na vás těšit na našem stánku, kde vám rádi zodpovíme vaše dotazy. Mimo jiné vám řekneme, jak probíhá přijímací řízení a studium na PřF MU.

11:00 – 12:00    A22/116             Přednáška studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína

 • Představíme vám studijní programy související s kontaminací životního prostředí a jeho vlivem na zdraví člověka. Seznámíme vás s těmito obory: Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. V rámci DOD se můžete zúčastnit komentované exkurze do specializovaných ekotoxikologických a chemických laboratoří (v každou celou hodinu).

13:00 – 14:00    A22/116             Přednáška studijních programů Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína

 • Představíme vám studijní programy související s kontaminací životního prostředí a jeho vlivem na zdraví člověka. Seznámíme vás s těmito obory: Životní prostředí a zdraví a Matematická biologie a biomedicína. V rámci DOD se můžete zúčastnit komentované exkurze do specializovaných ekotoxikologických a chemických laboratoří (v každou celou hodinu).

Více o studijním programu Životní prostředí a zdraví najdete zde.

Jak se k nám dostanete?

Areál Kotlářská 

MHD: Využijte některou z následujících linek.

tramvajové linky č. 3, 11, 12 - zastávka Konečného náměstí

trolejbusové linky č. 25, 26 - zastávka Konečného náměstí

trolejbusové linky č. 32, 34, 36 - zastávka Sušilova

Automobilem: Přesná adresa, pokud pojedete autem, je Kotlářská 2, 602 00 Brno. Parkování v areálu není možné, ale můžete využít parkovacích míst v přilehlých ulicích kolem areálu.

Načítám mapu…

Vstup do areálu Kotlářská

 

Univerzitní kampus Bohunice

Vstupte k nám přes červený vchod, který se nachází přímo naproti OC Campus Square.

MHD: Využijte některou z následujících linek.

autobusové linky č. 40, 50, 61, 69, 82, E56 - zastávka Univerzitní kampus nebo Nemocnice Bohunice

autobusové linky č. 405, 406 - zastávka Nemocnice Bohunice

trolejbusová linka č. 25 - zastávka Univerzitní kampus

Automobilem: Přesná adresa, pokud pojedete autem, je Kamenice 5, 625 00 Bohunice. Parkování v areálu kampusu není možné, ale můžete využít parkovacích míst v OC Campus Square, kde jsou první 3 hodiny parkování zdarma. 

Načítám mapu…

Vstup do Univerzitního kampusu Bohunice

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské prezenční studium  

Bakalářské kombinované studium  

„Exkluzivita diplomu z naší fakulty je zaručena. Nedáváme ho totiž každému, a tak má na trhu práce vysokou cenu.“

Tomáš Kašparovský, děkan PřF MU

Než začnete studovat

Seznamte se s námi osobně například prostřednictvím kurzů a aktivit, které máme přichystané pro středoškoláky

Studijní oddělení

telefon: 549 49 3577
e‑mail: