04/2022
26. 10. 2022, 11:43  |  English

Newsletter pro zaměstnance

Úvodní slovo děkana

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

první polovina semestru je pomalu za námi. Nabídla plno slunných dnů, které jsme využili k řadě pěkných akcí, jež nám umožnily po covidové pauze tolik chybějící osobní setkání. Akademický rok jsme zahájili v areálu na Kotlářské, pokřtili dlouho očekávanou knihu Dějiny psané přírodovědci, a dokonce zasadili strom. V kampusu jsme zase grilovali s děkany.

Mezitím jsme zvládli například odstartovat prestižní program MUNI Mendel Doctorandus, oslavit 99. narozeniny našeho emeritního profesora fyziky a rektora Slezské univerzity v Opavě Martina Černohorského, vzbudit zájem o vědu u potenciálních studentů a široké veřejnosti na Festivalu vědy, Noci vědců nebo na Open Day. A přitom všem jsme stihli učit i učit se a věnovali se vědě.

Pokračovat ve čtení

Přírodovědecká fakulta na Noc vědců přilákala 3031 návštěvníků

V pátek 30. 9. 2022 se po dvouletém online období opět konala Noc vědců „naživo“. Na Přírodovědecké fakultě MU tak od 18.00 do půlnoci vědou ožily oba areály, jak v centru na Kotlářské, tak v Univerzitním kampusu Bohunice. Do akce se zapojilo přes 300 účinkujících z řad vědkyň, vědců, vyučujících a studujících. Ti připravili celkem 55 stanovišť, kde prezentovali „vědu všemi smyly“, jak znělo téma letošního ročníku této pravidelně velmi navštěvované a oblíbené akce popularizující vědu. 

CELÝ ČLÁNEK  Externí odkaz

Rozhovor

Marketing je třeba chápat jako odbornou disciplínu postavenou na datech

Hana Svatoňová, absolventka učitelství matematiky a zeměpisu na naší fakultě, která se dále specializovala na kartografii, geoinformatiku či dálkový průzkum Země, zastává od jara letošního roku ve vedení naší Přírodovědecké fakulty roli proděkanky pro vnější vztahy, komunikaci a marketing. Zkušenosti pro výkon této funkce nasbírala již ve vedení univerzity, když v letech 2016 – 2020 byla prorektorkou pro vnější vztahy celé univerzity a před tím také proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy na Pedagogické fakultě.

Rozhovor s Hanou Svatoňovou

HR Award

Podpora work-life balance pro rodiče z Přírodovědecké fakulty: potřebujeme Vaši spolupráci

Snažíme se získat projektovou podporu pro vylepšení pracovních podmínek rodičů z Přírodovědecké fakulty MU. V nejbližší době dostanete emailem odkaz na online dotazník vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Prosíme, vyplňte nám ho, abychom podporu získali. Potřebujeme nejméně 400 účastníků, spoléháme na Vás. Náhled na dotazník již najdete zde.

Podrobnosti

MjUNI: Výuka na Přírodovědecké fakultě MU

12. listopadu 2022 opět ožije areál fakulty na Kotlářské díky MjUNI. Letos si přednášky a workshopy užije dvojnásobně více účastníků než v předchozích letech, zaregistrovalo se jich neuvěřitelných 250! Do kampusu zavítají na jaře.

Rozhovor

Potřebujeme víc učitelů, na něž budou žáci v dobrém vzpomínat

Prestiž učitelské profese se podle proděkana pro učitelské programy naší fakulty Zdeňka Bochníčka zlepší ve chvíli, kdy bude mezi učiteli převaha takových, na které budou studenti a žáci celý život v dobrém vzpomínat. Proděkan Bochníček, který se věnuje výuce fyziky pro studenty fyziky i nefyzikálních programů, mezi takové patří. Už dvakrát získal univerzitní cenu pro vynikající pedagogy a také cenu ministra školství. Jaké výzvy stojí podle něj před učitelskými programy?

Rozhovor se Zdeňkem Bochníčkem
 

Rozhovor

Energetickou krizi fakulta zvládne, opatření ale musí být přijata i jinde

Rozpočtové dopady energeticko-ekonomické krize se aktuálně řeší nejen na úrovni vlád, ministerstev či vedení velkých organizací jako jsou univerzity, ale i na jednotlivých fakultách a pracovištích. Téma zaměstnává i proděkana pro ekonomiku Romana Šimona Hilschera, který věří, že fakulta současnou krizi zvládne. Jaká jsou podle něj opatření, která by fakulta mohla přijmout a jakými dalšími otázkami se bude muset při přípravě rozpočtu zabývat?

Rozhovor s R. Šimonem Hilscherem

Rozsvěcení vánočního stromu

Sváteční setkání s děkanem, proděkany, vedením fakulty, ale i všemi milými kolegyněmi a kolegy v atmosféře prvního adventního týdne.  Těšíme se na Vás v pondělí 28. listopadu 2022 na Kotlářské!

Cena rektora pro vynikající pedagogy

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti přírodních věd a lékařství získal Jan Šmarda, ředitel Ústavu experimentální biologie. Gratulujeme!

Další výhody přináší program MUNI Mendel Doctorandus

V rámci mezifakultní spolupráce byla na Masarykově univerzitě podepsána dohoda čtyř fakult a jednoho univerzitního výzkumného ústavu o společných standardech pro doktorské studium. Nový rozvojový program pro nejaktivnější studenty PhD programů se jmenuje MUNI Mendel Doctorandus.

Podrobnosti v Magazínu M

Věda a výzkum

Nová Biobanka CELSPAC zaujala účastníky mezinárodní konference ICRI

Biobanka CELSPAC, která shromažďuje, zpracovává a skladuje biologický materiál pro základní vědecký výzkum a ověřování nových diagnostických metod se představila účastníkům mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách ICRI 2022. Za ukázkový příklad fungující výzkumné infrastruktury, využívající synergický efekt označili projekt ministr školství Vladimír Balaš i ředitelka Evropského výzkumného prostoru a inovací Anna Panagopoulou.

Podrobnosti
 

Fakulta se aktivně zapojila od příprav nového gymnázia s přírodovědným zaměřením

Nové gymnázium s přírodovědnou profilací chce od září 2024 otevřít Jihomoravský kraj. S projektem přišlo vedení Střední průmyslové školy chemické (SPŠCH Brno), které již pro něj získalo podporu zřizovatele a vhodné prostory na Pionýrské. Ty bude ale nutné nejprve zrekonstruovat. O obsahové náplni, podobě a struktuře předmětů nového gymnázia se už nyní diskutovalo na půdě SPŠCH Brno.

Podrobnosti

Věda a výzkum

Nová celosvětová mapa biodiverzity rostlin pomůže ochraně přírody

Na Zemi existuje mnoho míst, které mají podobnou druhovou rozmanitost rostlin jako oblasti amazonského deštného pralesa. Překvapivé zjištění odhalil mezinárodní tým výzkumníků, který ve své studii pomocí umělé inteligence analyzoval datový soubor přibližně 170 tisíc vzorků vegetace ze všech klimatických zón a zmapoval, jak moc se mění odhady rozmanitosti rostlin, když se oblast vzorkování pohybuje od několik metrů čtverečních do hektarů. Přehled oblastí, která se na malých územích vyznačují podobnou biodiverzitou, jako oblasti amazonského deštného pralesa, vědci zpracovali do nové celosvětové mapy.

Podrobnosti

Mendel 200

G. J. Mendel a jeho malá odolnost vůči stresu

Vyšel 7. díl série podcastů Člověk Mendel.

Několikrát v životě G. J. Mendela se projevila jeho malá odolnost vůči stresu. Podle dokladů se s určitými psychickými problémy potýkal už v mládí, v době gymnaziálních studií. Ve svém životopise píše, že se dostal do žalostného postavení, když se o své živobytí musel postarat úplně sám, ale že se mu podařilo soukromým vyučováním vydělat aspoň tolik, že mohl „nuzně žít.“ Toto strádání pro něj představovalo takovou fyzickou zátěž a psychické vypětí, že v 5. třídě na svatodušní svátky těžce onemocněl. Otec ho vzal domů na zotavenou a Mendel se do školy vrátil až po prázdninách.

Podcast #7 Člověk Mendel Podcast #6 Podcast #5

Pozvánka

Český antarktický výzkumný program představuje svou činnost v Galerii na schodišti děkanátu

Přijďte se podívat na 15 posterů představujících unikátní a pestrou výzkumnou činnost Českého antarktického výzkumného programu.

Podrobnosti o výstavě

Ohlédnutí za PhD dnem

Dne 14. září 2022 se v univerzitním kampusu Bohunice uskutečnil mezifakultní PhD day. Akce byla koncipována jako informační setkání pro nové doktorandy, které jim poskytlo potřebné informace týkající se doktorského studia, možností mezioborové přípravy, studentských soutěží a prezentace oblíbených mobilitních programů. Pozváni byli také stávající studenti magisterského studia, kteří již nyní o doktorském studiu uvažují. PhD day jim tak umožnil poodhalit očekávání, která na ně toto studium bude klást, ale také výhody, které jim může přinést.

Podrobnosti
 

Popularizace vědy

Fokus Václava Moravce: Věda jako spása

Zdravotní nouze, klimatická nouze, nouze o jídlo. S čím si vědci poradí a na co je lidský mozek krátký? Podívejte se na 72. druhý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, který se natáčel ve výzkumném centru CEITEC MU. Hosty byli mimo jiné Jana Klánová, ředitelka RECETOXu, Karel Říha, zástupce ředitele pro vědu na CEITEC, a Pavel Plevka, kteří působí také na naší Přírodovědecké fakultě.

Pustit pořad České televize

HR Award

Rozšíření nabídky dětských skupin

Od září 2022 mohou maminky a tatínkové z Přírodovědecké fakulty umísťovat své ratolesti nejen do dětské skupiny Elánek MUNI na Kampusu, ale také do nově zřízené dětské skupiny Elánek MUNI v centru Brna, na Komenského náměstí.

Podrobnosti

99. narozeniny fyzika Martina Černohorského oslavila fakulta seminářem

Seminář naplněný přednáškami a vzpomínáním připomněl letošní 99. narozeniny emeritního profesora fyziky Přírodovědecké fakulty a emeritního rektora Slezské univerzity v Opavě Martina Černohorského. Seminář společně zorganizovaly tři fyzikální ústavy naší fakulty a pobočný spolek Brno Jednoty českých matematiků a fyziků. Pedagogické a vědecké činnosti se profesor Černohorský věnoval tři čtvrtiny století.

CELÝ ČLÁNEK  Externí odkaz

Věda a výzkum

Antibakteriální povlak vyvinutý vědci z ÚFE prochází praktickým testováním

Bakterie pozor! Vědci vyvinuli odolný povlak, který zabraňuje množení mikroorganismů na vysoce exponovaných površích. Praktické testování povlaku ukáže jeho degradaci užíváním a v čase. Tento výzkum provádí výzkumná skupina Depozice tenkých vrstev a nanostruktur Ústavu fyzikální elektroniky společně s Českou sbírkou mikroorganismů Ústavu experimentální biologie MU se společností SHM s.r.o. ze Šumperka.

Podrobnosti
 

Věda a výzkum

Evropská vesmírná agentura dala zelenou přípravě českého vesmírného dalekohledu

Přípravu projektu na konstrukci prvního českého vesmírného dalekohledu, který bude optimalizovaný na ultrafialovou část spektra, odstartovali v těchto týdnech astrofyzici z Přírodovědecké fakulty MU. Projekt je vedený Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem (VZLU). Dále na něm spolupracují výzkumné centrum TOPTEC Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. a společnost PEKASAT. Projekt s názvem QUVIK (Quick Ultra-Violet Kilonovae Surveyor) je financován z českých prostředků, bude splňovat vysoké mezinárodní standardy Evropské vesmírné agentury (ESA) a má podpořit zapojení českých vědců a průmyslu do vesmírných projektů.

Podrobnosti

Zahradní slavnost na Kotlářské si užili studenti i zaměstnanci

V pondělí 12. 9. 2022 se uskutečnila akce s názvem “Zahradní slavnost na Kotlářské”, kterou Přírodovědecká fakulta MU oficiálně zahájila nový akademický rok. Více než 350 návštěvníků z řad studentů, zaměstnanců a dalších hostů dorazilo do parčíku před děkanátem v areálu na Kotlářské a využila tento slunný zářijový den ke společnému setkání.

CELÝ ČLÁNEK  Externí odkaz

Grilování děkanů

Neformální setkání studentek a studentů kampusových fakult se svými děkany se konalo po dvouleté „covidové“ pauze 6. října 2022. Za Přírodovědeckou fakultu MU přišla studenty pozdravit Hana Svatoňová, proděkanka pro vnější vztahy, komunikaci a marketing.

FOTOGALERIE  Externí odkaz

Aktuálně vyhlášené soutěže

Grant Expedice Neuron  Externí odkaz

Cena Wernera von Siemense  Externí odkaz

Studentská soutěž o vydání nejlepších magisterských diplomových prací knižně  Externí odkaz

Eppendorf Award for Young European Investigators  Externí odkaz

Cena Alberta Einsteina a Cena Josého Vasconcelose  Externí odkaz

L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě  Externí odkaz

Cena Martina Černohorského  Externí odkaz

Napsali o nás v Magazínu M

MU podporuje podnikavé studenty, vytvořila pro ně nový web  Externí odkaz

Festival vědy a program MU bavil malé i velké návštěvníky  Externí odkaz

Rostoucí ceny energií výuku na MU zatím neovlivní  Externí odkaz

MU se mezi světovými univerzitami poprvé umístila v TOP 500  Externí odkaz

Zakladatelé Mendel Lectures obdrželi Zlaté medaile MU  Externí odkaz

Astrofyzici objevili rekordní hvězdu  Externí odkaz

Kalendář nejbližších akcí

st 19. 10. – ne 6. 11. 2022

Dlouhá cesta kávového zrna 

Plakátová výstava o podmínkách pěstování kávovníků a získávání kávových zrn. 

čt 27. 10. 2022

Botanický seminář: Floristické dožínky 

Přijďte se podělit o své botanické nálezy a zhodnotit vegetační sezónu 2022.

Přednáší Jan Roleček a kol. (Ústav botaniky a zoologie SCI MUNI)

čt 27. 10. 2022

Current and Future Treatment of Alzheimer Disease 

Přednáší: Professor Bengt Winblad, Group leader

st 2. – čt 3. 11. 2022

Mendelovy dny 2022 

Letošní výroční Mendelovy dny přináší jak odborné přednášky zaměřené na přínos Mendelovy všestranné osobnosti a jeho vědecké práce, tak bohatý kulturní a vzdělávací program pro nejširší veřejnost.

st 2. 11. 2022

Data Management Planning 

RNDr. Michal Růžička, Ph.D.

st 2. 11. 2022

Odpoledne s chemií aneb Chemická kavárna: Vznik a zánik života na Zemi 

Zveme Vás na Odpoledne s chemií s RNDr. Martinem Ferusem, Ph.D. z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

st 2. 11. 2022

Transfer technologií – Jak se vypořádat s vynálezy a co má transfer technologií společného s vaším každodenním podnikáním 

Dr. Sabina Heim objasní základní mechanismy přenosu technologií v oblasti věd o živé přírodě a to, co je třeba zvážit při práci na řešení potenciálně použitelném v klinické praxi.

čt 3. 11. 2022

Rostlinné genomy od pólu k pólu: Neočekávaný latitudinální gradient a jeho možné příčiny 

Botanický seminář. Přednáší Petr Bureš, František Zedek et al. (Ústav botaniky a zoologie SCI MUNI).

čt 3. 11. 2022

Supramolecular Latch: a New Chemical Tool for Chemistry, Biology and Materials Science 

by Kimoon Kim (Pohang University of Science and Technology, South Korea)

po 7. 11. 2022

Člověk a krajina v proměnách věků 

Co se teď pokazí, bude se těžko napravovat! Časopis Vesmír, Přírodovědecká fakulta MU a CEITEC MU pořádají panelová debatu o tom, jak svými činy a rozhodnutím ovlivňujeme krajinu, kterou zanecháme svým potomkům. Diskutovat budou botanici, zoologové, paleoekologové a archeologové v zastoupení Michal Horsák, Milan Chytrý, Jan Roleček z PřF MU, Jiří Macháček z FF MU, Lucie Juřičková z PřF UK. Moderuje člen reakční rady Vesmíru Petr Pokorný.

st 9. 11. 2022

Open Science 

Mgr. Ing. Jiří Marek

čt 10. 11. 2022

Hormonal Regulation of Plant Adaptive Responses to Environmental Signals 

Speaker: Professor Eva Benkova, Group leader

pá 11. – ne 20. 11. 2022

Výstava exotického ptactva, morčat a dalších chovaných zvířat 

Ke zhlédnutí zde bude několik druhů papoušků a dalších krásně barevných tropických ptáků. Vystavena budou morčata a další chovaná zvířata jako strašilky, pavouci, žáby, chameleoni a další. Některá zvířata budou i k zakoupení, nebo k domluvě o následném zakoupení. Na výstavě budou přítomni zkušení chovatelé, kteří rádi poradí s chovem domácích mazlíčků.

so 12. 11. 2022

MjUNI: Výuka na přírodovědecké fakultě 

MjUNI nabízí šanci žákům a studentům od 9 do 18 let vyzkoušet si život vysokoškoláka na vlastní kůži. Tentokrát na Kotlářské.

st 23. 11. 2022

Co (ne)funguje při učení 

Mgr. Zuzana Kročáková

Na workshopu probereme některé z principů, které podle výzkumů podporují učení, a podíváme se i na mýty, které se o učení tradují. Praktickým výstupem pak budou tipy, jak těchto zákonitostí využít ve vlastní výuce, aby byl její dopad na učení se studentů zřetelný.

čt 24. 11. 2022

Systems Analyses of Anti-Tumor T Cell Responses 

Speaker Dr. Roger Geiger, Assistant Professor at the Università della Svizzera italiana

po 28. 11. 2022

Adventní setkání s rozsvěcením stromu 

Sváteční setkání s děkanem, proděkany, vedením fakulty, ale i všemi milými kolegyněmi a kolegy v atmosféře prvního adventního týdne. Těšíme se na Vás.

st 30. 11. 2022

Ph.D. grant landscape and beyond 

Mgr. Jakub Zeman

Grantová agenda pro doktorandy a jak se připravit na hlavní příležitosti po doktorátu.

čt 1. 12. 2022

The Developmental Basis of Biological Diversity 

Speaker Dr. Ricardo Mallarino, Assistant Professor of Molecular Biology (Princeton University)

so 21. 1. 2023

Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě MU 2023 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity srdečně zve zájemce o studium v akademickém roce 2023/2024 na den otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 21. ledna 2023.

út 24. 1. 2023

Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě MU 2023 

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity srdečně zve zájemce o studium v akademickém roce 2023/2024 na den otevřených dveří, který se uskuteční 24. ledna 2023.

Redakční uzávěrka příštího newsletteru pro zaměstnance je 25. 11. 2022. Vaše příspěvky v češtině a v angličtině prosím posílejte na pr@sci.muni.cz, rádi je zveřejníme.

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     Instagram