Podpora work-life balance pro rodiče z Přírodovědecké fakulty: potřebujeme vaši spolupráci

Snažíme se získat projektovou podporu pro vylepšení pracovních podmínek rodičů z Přírodovědecké fakulty MU. V nejbližší době dostanete emailem odkaz na online dotazník vydaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Prosíme, vyplňte nám ho, abychom podporu získali. Potřebujeme nejméně 400 účastníků, spoléháme na vás. Náhled na dotazník již najdete zde.

24. 10. 2022 Kateřina Mandlová Barbora Wahlová Zuzana Hrabovská

Přírodovědecká fakulta MU dlouhodobě vnímá potřebu podpory flexibilních forem práce, zejména ale nejenom u zaměstnankyň vědkyň pečujících o děti, a také další podpory work-life balance rodičů zaměstnaných na fakultě. Tato potřeba jasně vyplynula z analýz prováděných průběžně v souvislosti s projektem HR Award a také z fakultního genderového auditu provedeného v roce 2021.

Nyní má fakulta příležitost získat na vylepšení pracovních podmínek finanční příspěvek: Hlásíme se do výzvy MPSV zaměřené na zavedení systému práce se zaměstnankyněmi/zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené. MPSV v rámci Programu Zaměstnanost+ vyhlásilo výzvu č. 012 Diverzitní a flexibilní pracovní kultura, která podporuje zavedení flexibilní pracovní kultury a vytvoření podmínek pro vyrovnanější zastoupení žen a mužů na trhu práce. Jako výstup projektu plánujeme podporu rodičů zaměstnanců včetně snahy o zavedení fakultního dostupného zařízení pro celodenní umístění dětí od věku cca 2 let nebo občasné hlídání mladších dětí dle potřeby rodičů. Cílem je podpořit vědce rodiče, aby nemuseli opouštět vědeckou kariéru a zároveň se mohli věnovat rodině.

 

Důležité: Aby se fakulta mohla do výzvy přihlásit, je podmínkou vyplnění vstupního dotazníku zaměstnanci. Dotazník, jehož cílem je zjistit potřeby zaměstnanců, je anonymní a bude probíhat online formou. Vyplnění není časově náročné a trvá max. 10 minut. Sběr dat bude zahájen na začátku listopadu 2022 a bude otevřený cca 14 dní. Zaměstnankyním a zaměstnancům bude zaslán e-mail s odkazem na tento dotazník, který je k dispozici také v angličtině. Velmi vás prosíme o váš čas a spolupráci na tomto dotazníku. Jakékoliv dotazy vám rády zodpoví pracovnice děkanátu fakulty: Kateřina Mandlová, Barbora Wahlová, Zuzana Hrabovská.

Bez popisku


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.