Mary Kate O’Regan: HR Excellence in Research Award je cenným nástrojem, který umožňuje institucím zavádět inovativní a kreativní postupy v oblasti péče o zaměstnance

Mary Kate O‘Regan vede úspěšný program HR Excellence in Research pro University College Cork a je vedoucí hodnotitelkou Evropské komise v oblasti HR Excellence in Research. Zároveň je hlavní řešitelkou projektu CARDEA zaměřeného na roli manažerů ve výzkumu a financovaného z programu Horizont Evropa. V rámci workshopu, který se uskutečnil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a byl věnován přípravě fakulty na obnovení certifikátu kvality personálních procesů, HR Excellence in Research Award, se podělila o své zkušenosti a o nové trendy v oblasti řízení lidských zdrojů.

5. 6. 2023 Barbora Wahlová

Foto: Irina Matusevič

Jaké jsou největší výzvy při řízení lidských zdrojů v univerzitním prostředí a jak se s nimi vypořádat?

Podle mého názoru je jednou z velkých výzev, s nimiž se setkávám, kariérní rozvoj výzkumných pracovníků v institucích terciárního vzdělávání, zejména pokud jde o kariérní postup těchto výzkumných pracovníků na jiné než akademické dráhy. Všichni totiž víme, že se uděluje stále více doktorských titulů a studenti přecházejí na univerzity a do výzkumných center jako postdoktorandi. Současně klesá počet akademických míst. Jedná se o celosvětový problém. Co tedy uděláme s našimi nejtalentovanějšími a nejlepšími? Je důležité umožnit jim objevit celé spektrum úžasných kariér, které jsou k dispozici i mimo akademickou sféru. To je tedy podle mého názoru výzva v oblasti lidských zdrojů.

Co v této oblasti přináší implementace HR strategie? V čem je důležitá a proč?

HR strategie pro výzkumné pracovníky (HRS4R, HR Strategy for Researchers) je ocenění, které se uděluje univerzitám a výzkumným ústavům po dosažení určitých kritérií stanovených Evropskou komisí. Pro lidi pracující v oblasti lidských zdrojů na univerzitách v celém evropském výzkumném prostoru, je však ocenění HR Excellence in Research Award velmi cenným opatřením, které umožňuje personalistům zavádět inovativní a kreativní postupy v oblasti vzdělávání a rozvoje, lepší podmínky a robustní postupy náboru zaměstnanců apod. Mně osobně toto ocenění umožnilo zavést program nazvaný Odyssey, který umožňuje výzkumným pracovníkům postupovat v kariéře mimo akademickou sféru. Takže mi to vlastně pomohlo pomoci našim výzkumným pracovníkům, což je podle mého názoru velmi důležité.

Foto: Irina Matusevich

Mezi nové trendy patří work-life balance. Co mohou univerzity nabídnout v této oblasti?

Odkážu vás na webové stránky University College Cork, Wellbeing a rozvoj, protože jsou velmi užitečné. Na UCC máme spoustu programů a aktivit zaměřených na wellbeing, duševní i fyzický wellbeing, sociální, finanční a duchovní wellbeing. Máme program pomoci zaměstnancům a pořádáme roadshow zaměřenou na wellbeing a rozvoj. Jedna zajímavost, kterou máme, je Strom zdrojů, který zobrazuje všechny zdroje podpory, jež jsou zaměstnancům univerzity k dispozici. Je velkým úspěchem, že se vedení naší univerzity již mnoho let silně angažuje v oblasti wellbeingu zaměstnanců UCC, což dokazují investice univerzity do zdrojů nápomocných v této oblasti. UCC je také hrdá na to, že je první univerzitou v Irsku, která získala ocenění Keep Well udělované organizací IBEC. Tyto zdroje skutečně pomáhají, protože jsme všichni zažili lockdown a nyní se z něj dostáváme. Je důležité udržet si dobrou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem při přechodu zpět do normálního stavu. Takže tato podpora je podle mě zásadní pro všechny zaměstnance, samozřejmě nejen pro výzkumné pracovníky.

Jak motivovat vědce a vědkyně v rané fázi jejich kariéry? Jak mohou univerzity zajistit udržení talentovaných vědeckých pracovníků? A jak lze motivovat vědecké pracovníky k dlouhodobému úspěchu?

Je zřejmé, že velká část motivace pro výzkum se odehrává na místní úrovni. Většině výzkumných pracovníků, kteří přicházejí na University College Cork, je přidělen mentor, takže motivační prvek se zpočátku týká výzkumné a akademické zkušenosti. Z hlediska lidských zdrojů UCC provozuje program nazvaný Profesní dovednosti pro vedoucí pracovníky výzkumu (Professional Skills for Research Leaders). Je akreditován organizací ILM a zaměřuje se na starší postdoktorandy a výzkumné pracovníky. Program zapojuje výzkumné pracovníky, kteří se teprve chystají osamostatnit a rozvíjet své vlastní výzkumné týmy a skupiny. V programu jsou moduly Vedení výzkumných týmů, Rozvoj a upevnění vaší výzkumné kariéry, Financování vašeho výzkumu a Komunikace a spolupráce. Je skutečně užitečný, protože umožňuje výzkumným pracovníkům porozumět systémům, v nichž pracují, a učí je, jak tyto systémy využívat, rozvíjet vlastní výzkum a budovat svou výzkumnou kariéru. Což je to, co skutečně chtějí dělat. Takže když to shrneme, máme akademické mentory a pak programy HR Research, které pomáhají našim výzkumným pracovníkům postupovat v jejich kariéře.

Jakým způsobem lze zvýšit zapojení studentek a studentů do výzkumu? Jaké jsou nejlepší postupy pro rozvoj studentských dovedností?

V UCC se věnuji převážně výzkumným pracovníkům univerzity a s vysokoškolskými studenty nepřicházím příliš do styku, ale vnímám, že výuka vedená výzkumem je dobrý způsob, jak zapojit vysokoškolské studenty a přimět je, aby o výzkumu skutečně přemýšleli. Na University College Cork začleňujeme výzkum a inovace do studijních plánů tak, že studenti vidí výsledky výzkumu prostřednictvím přednášek. Myslím, že to je opravdu dobrý způsob, jak je zapojit do výzkumu.

Přírodovědecká fakulta MU získala ocenění HR Excellence in Research udělované Evropskou komisí v roce 2018 a od té doby usilovně implementuje novou personální strategii napomáhající zařazení fakulty do jednotného evropského prostoru usnadňujícího mezinárodní mobilitu vědců (tzv. European Research Area, ERA). Fakulta v rámci nastavování efektivní péče o zaměstnance a PhD studenty například zavedla důsledné využívání angličtiny jako druhého jazyka pro komunikaci, vytvořila systém pracovních pozic včetně kompetenčních modelů a kariérní řád specifikující podmínky pro kariérní postupy či změnu, zavedla pravidla pro výběrové řízení a proces adaptace pro nováčky, který se právě digitalizuje. Fakulta také unifikovala pravidla informační bezpečnosti a řízení dokumentů, v rámci MU aktivně spolupracovala na vytvoření plánu genderové rovnosti a také formulovala koncepci rozvoje vědců v rané fázi kariéry (Early Stage Researchers - PhD studentů a postdoků).

Od roku 2020 fakulta postupně zavedla hodnocení výkonu i pracovního chování všech zaměstnanců s výjimkou krátkodobých projektů a právě dokončuje koncepci vzdělávání pro všechny zaměstnance, která zahrnuje jak využití univerzitních zdrojů vzdělávání, tak zdrojů fakultních a navazuje na doporučení či požadavky vzdělávání vycházející z každoročního hodnocení zaměstnanců.

V současné době se fakulta intenzivně připravuje na obnovení HR Excellence In Research Award, sebehodnotící zprávu odevzdáváme v únoru 2024 a v následujících měsících proběhne návštěva hodnotitelů, tzv. Site Visit.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.