HR Award

HR Excellence in Research

Jsme hrdým držitelem evropské certifikace kvality personálních procesů HR Award a implementujeme strategii HRS4R na Přírodovědecké fakultě MU

Přírodovědecká fakulta MU se 2. října 2017, v duchu prioritní podpory vědy a výzkumu a také Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, oficiálně přihlásila k principům Evropské charty a kodexu výzkumných pracovníků, s cílem získat certifikát HR Award (Logo HR Excellence in Research). Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Fakulta získala tento certifikát kvality personálních procesů 3.12.2018 a tímto krokem se zavázala pokračovat ve vytváření přátelských pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a transparentních postupů při přijímání výzkumných pracovníků. V listopadu 2020 fakulta odevzdala sebehodnocení implementace nové personální strategie po 2 letech a revidovaný akční plán na období 2021-23 (Internal Review), které Evropská komise přijala bez připomínek a udělila fakultě status „HRS4R Embedded“.

Personální strategie Přírodovědecké fakulty MU je také podporována a spojena s národním projektem Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award, který je součástí pětiletého projektu OP VVV „Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU“(HR4MU), spolufinancovaného Evropskou unií.

Cíle a harmonogram projektu HR Award v informacích pro zaměstnance – NEWSLETTERS

Bez popisku

Novinky

Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 18 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.