Vzhledem k aktuálnímu epidemiologickému vývoji je univerzitní eskalační semafor, s platností od pondělí 12. října 2020, přepnut na červený stupeň pohotovosti. Více informací zde.

HR Excellence in Research – HR Award

Jsme hrdým držitelem evropské certifikace kvality personálních procesů HR Award a implementujeme strategii HRS4R na Přírodovědecké fakultě MU

Přírodovědecká fakulta MU se 2. října 2017, v duchu prioritní podpory vědy a výzkumu a také Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, oficiálně přihlásila k principům Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, s cílem získat certifikát HR Award (Logo HR Excellence in Research). Tento certifikát uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují personální strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers). Fakulta získala tento certifikát kvality personálních procesů 3.12.2018 a tímto krokem se zavázala pokračovat ve vytváření přátelských pracovních podmínek, podpoře profesního rozvoje a transparentních postupů při přijímání výzkumných pracovníků.

Personální strategie Přírodovědecké fakulty MU je take podporována a spojena s národním projektem Nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award, který je součástí pětiletého projektu OP VVV „Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU“(HR4MU), spolufinancovaného Evropskou unií.

HR Award v newslettrech PřF MU pro zaměstnance

Novinky