Ústavy

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 1117 483
Pedagogičtí pracovníci: 400 96
Profesoři: 93 13
Docenti: 133 24
Odborní asistenti: 98 33
Asistenti: 3 2
Lektoři: 40 15
Vědeckovýzkumní pracovníci: 31 9
Odborní a techničtí pracovníci: 634 318
Ostatní zaměstnanci: 90 71
Celkový počet externích pracovníků: 341 194
Celkový počet vyučujících: 567 163
zaměstnanců: 483 136
studentů: 61 19
externistů: 28 9
Celkový počet doktorských studentů: 861 408
z toho v kombinované formě: 81 32

platné ke dni 28. 9. 2020