Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 64 17
Pedagogičtí pracovníci: 39 5
Profesoři: 7 1
Docenti: 15 0
Odborní asistenti: 11 3
Lektoři: 6 1
Odborní a techničtí pracovníci: 17 4
Ostatní zaměstnanci: 8 8
Celkový počet externích pracovníků: 30 12
Celkový počet vyučujících: 55 11
zaměstnanců: 38 5
studentů: 5 1
externistů: 12 5
Celkový počet doktorských studentů: 38 10
z toho v kombinované formě: 8 1

platné ke dni 4. 4. 2020