Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 06, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Sídlo: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 06
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 09
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 32 6
Pedagogičtí pracovníci: 18 2
Profesoři: 6 0
Docenti: 4 0
Odborní asistenti: 3 1
Lektoři: 2 1
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 0
Odborní a techničtí pracovníci: 10 1
Ostatní zaměstnanci: 4 3
Celkový počet externích pracovníků: 11 6
Celkový počet vyučujících: 26 3
zaměstnanců: 22 3
studentů: 2 0
externistů: 2 0
Celkový počet doktorských studentů: 17 5
z toho v kombinované formě: 3 0

platné ke dni 26. 9. 2020