Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 103 30
Pedagogičtí pracovníci: 42 10
Profesoři: 15 1
Docenti: 13 2
Odborní asistenti: 4 3
Lektoři: 4 2
Vědeckovýzkumní pracovníci: 6 2
Odborní a techničtí pracovníci: 57 17
Ostatní zaměstnanci: 5 3
Celkový počet externích pracovníků: 40 13
Celkový počet vyučujících: 73 22
zaměstnanců: 57 15
externistů: 16 7
Celkový počet doktorských studentů: 67 26
z toho v kombinované formě: 10 4

platné ke dni 4. 4. 2020