Oddělení experimentální biologie rostlin

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 15 5
Pedagogičtí pracovníci: 9 2
Profesoři: 2 0
Docenti: 2 1
Odborní asistenti: 3 1
Lektoři: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 0
Odborní a techničtí pracovníci: 5 2
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 2 1
Celkový počet vyučujících: 9 2
zaměstnanců: 8 2
externistů: 1 0

platné ke dni 10. 8. 2020