Budova UKB, Kamenice 5, budova A31,

Ústav botaniky a zoologie

Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A31
Kamenice 753/5, 625 00 Brno, budova A32
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
telefon: 549 49 1439
e-mail:

Webové stránky pracoviště

Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 147 75
Pedagogičtí pracovníci: 38 10
Profesoři: 6 1
Docenti: 15 2
Odborní asistenti: 7 2
Lektoři: 7 3
Vědeckovýzkumní pracovníci: 3 2
Odborní a techničtí pracovníci: 108 64
Ostatní zaměstnanci: 1 1
Celkový počet externích pracovníků: 21 7
Celkový počet vyučujících: 68 31
zaměstnanců: 67 30
studentů: 1 1
Celkový počet doktorských studentů: 56 30
z toho v kombinované formě: 6 3

platné ke dni 4. 4. 2020