Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 8 5
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Docenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 6 4
Celkový počet vyučujících: 1 0
zaměstnanců: 1 0

platné ke dni 5. 8. 2020