Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 7 4
Pedagogičtí pracovníci: 2 1
Docenti: 1 0
Vědeckovýzkumní pracovníci: 1 1
Odborní a techničtí pracovníci: 5 3
Celkový počet vyučujících: 2 1
zaměstnanců: 2 1

platné ke dni 2. 12. 2020