Budova PřF, Kotlářská 2, pavilon 01, Vrátnice - vchod do areálu PřF

Kancelář tajemníka

Adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, pavilon 01
telefon: 549 49 1400
e-mail:
Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 12 10
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 11 10
Celkový počet externích pracovníků: 3 3
Celkový počet vyučujících: 1 1
zaměstnanců: 1 1

platné ke dni 6. 4. 2020