Statistika
Zaměstnanci a doktorští studenti Počet  Z toho žen 
Celkový počet zaměstnanců: 14 4
Odborní a techničtí pracovníci: 1 0
Ostatní zaměstnanci: 13 4
Celkový počet externích pracovníků: 2 1

platné ke dni 3. 7. 2020