12. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 13. prosince 2021, přijaté závěry a usnesení.

14. 12. 2021 Pavel Lízal

Dvanácté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 13. prosince 2021 od 15:00 hodin v posluchárně G2 na Kotlářské.

  

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Organizační řád Centra RECETOX
4. Vyslovení souhlasu se jmenováním proděkanů
5. Různé
a) Projednání termínu volby předsedy AS PřF MU
b) Zprávy děkana

  

Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU schválil Organizační řád Centra RECETOX.
2) Akademický senát PřF MU souhlasí se záměrem děkana jmenovat prof. RNDr. Luďka Bláhu, Ph.D. proděkanem pro doktorské studium a zahraniční vztahy, doc. RNDr. Zdeňka Bochníčka, Dr. proděkanem pro učitelské programy, prof. RNDr. Romana Šimona Hilschera, DSc. proděkanem pro ekonomiku, prof. RNDr. Jaromíra Leichmanna, Dr. rer. nat. proděkanem pro výzkum, rozvoj a kvalitu, RNDr. Pavla Lízala, Ph.D. proděkanem pro pregraduální studium, doc. Mgr. Markétu Munzarovou, Dr. rer. nat. proděkankou pro záležitosti studentů a uchazečů, doc. PhDr. Mgr. Hanu Svatoňovou, Ph.D. proděkankou pro vnější vztahy

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.