Akademický senát

O Akademickém senátu PřF MU

Akademický senát Přírodovědecké fakulty MU je samosprávným zastupitelským orgánem akademické obce této fakulty. Skládá se ze dvou komor, komory akademických pracovníků a komory studentů. V souladu se zákonem o vysokých školách, Statutem Masarykovy univerzity (MU) a Statutem Přírodovědecké fakulty MU senát zejména

 • volí kandidáta na děkana,
 • rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení jednotlivých organizačních součástí fakulty, tedy zejména ústavů,
 • schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty,
 • schvaluje rozpočet fakulty na daný kalendářní rok,
 • schvaluje výroční zprávy o činnosti a o hospodaření fakulty,
 • schvaluje vnitřní předpisy a další vybrané legislativní normy fakulty.

O těchto agendách senát rozhoduje na svých zasedáních, která se konají obvykle v každém měsíci v průběhu semestrální výuky. Zasedání senátu jsou dle zákona o VŠ veřejná, pozvánku na zasedání a jeho program naleznete vždy s týdenním předstihem níže na těchto senátních stránkách.

S případnými podněty se neváhejte obrátit na kteréhokoli člena senátu.

Termín příštího zasedání AS PřF: 
 • 11.-12.10.2024
Termíny zasedání AS PřF podzim 2023:
 • 6.-7.10.2023
 • 20.11.2023
 • 11.12.2023 (zrušeno)
Termíny zasedání AS PřF jaro 2024:
 • 12.2.2024
 • 18.3.2024
 • 15.4.2024
 • 6.5.2024

Zasedání v jarním semestru 2024 se konají od 15:00 hod. v zasedací místnosti B17/432 v kampusu Bohunice.

Poslední aktuality

Další aktuality

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.