Akademický senát

O Akademickém senátu PřF MU

Akademický senát Přírodovědecké fakulty je samosprávným zastupitelským orgánem akademické obce této fakulty. Skládá se ze dvou komor, komory akademických pracovníků a komory studentů. V souladu se zákonem o vysokých školách, Statutem Masarykovy univerzity (MU) a Statutem Přírodovědecké fakulty MU senát zejména

  • volí kandidáta na děkana,
  • rozhoduje na návrh děkana o zřízení, sloučení, rozdělení nebo zrušení jednotlivých organizačních součástí fakulty, tedy zejména ústavů,
  • schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty,
  • schvaluje rozpočet fakulty na daný kalendářní rok,
  • schvaluje výroční zprávy o činnosti a o hospodaření fakulty,
  • schvaluje vnitřní předpisy a další vybrané legislativní normy fakulty.

O těchto agendách senát rozhoduje na svých zasedáních, která se konají obvykle v každém měsíci v průběhu semestrální výuky. Zasedání senátu jsou dle zákona o VŠ veřejná, pozvánku na zasedání a jeho program naleznete vždy s týdenním předstihem níže na těchto senátních stránkách.

S případnými podněty se neváhejte obrátit na kteréhokoli člena senátu.

Termín ustavujicího zasedání AS: 
  • 6-7.10.2023

Zasedání se bude konat od 15 hod. na zámku Křtiny.

Poslední aktuality

Další aktuality

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.