21. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 12. prosince 2022 od 15:00 hodin, přijaté závěry a usnesení.

13. 12. 2022 Jan Lochman

21. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 12. prosince 2022 od 15:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu v 1. patře v areálu na Kotlářské.

Schválený program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání.
  2. Kontrola úkolů.
  3. Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
  4. Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
  5. Různé.

Závěry a usnesení:

  1. Návrh usnesení "Akademický senát PřF MU schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity" nebyl přijat.
  2. Termíny zasedání AS PřF v jarním semestru 2023: 13. 2. 2023, 13. 3. 2023, 17. 4. 2023, 22. 5. 2023.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.