22. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 13. února 2023 od 15:00 hodin, přijaté závěry a usnesení.

14. 2. 2023 Jan Lochman

22. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 13. února 2023 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

Schválený program zasedání:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Kontrola úkolů
  3. Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  4. Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  5. Opatření děkana Přírodovědecké fakulty – Konkrétní výše poplatků za studium v akademickém roce 2023/2024
  6. Různé

Přijaté závěry a usnesení:

  1. Akademický senát PřF MU schvaluje Jednací řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
  2. Akademický senát PřF MU schvaluje Volební řád Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.