25. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo 22. května 2023 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

22. 5. 2023 Jan Lochman

25. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo 22. května 2023 od 15:00 hodin v zasedací místnosti B17/432 na Kampusu.

Schválený program zasedání:

  1. Kontrola úkolů
  2. Opatření děkana – Pravidla a podmínky přijímacího řízení
  3. Opatření děkana – Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  4. Opatření děkana - Opatření ke studijnímu a zkušebnímu řádu Masarykovy univerzity
  5. Statut Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  6. Projednání nově vybraných ředitelů ústavů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
  7. Různé

Přijaté závěry a usnesení:

  1. Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
  2. Akademický senát PřF MU schvaluje Opatření děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.