4. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 8. března 2021, přijaté závěry a usnesení.

9. 3. 2021 Pavel Lízal

Čtvrté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 8. března 2021 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení
4. Habilitační a profesorské řízení pracovníků PřF MU zahajovaná mimo vlastní fakultu (prof. Šindelář)
5. Různé


Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
2) Akademický senát PřF MU vyzývá vedení fakulty, aby připravilo své stanovisko k obsazování pracovních pozic docenta a profesora kandidáty, kteří vedli habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem mimo fakultu a nesplňují očekávaná kritéria, která si fakulta pro tato kvalifikační řízení stanovila v stejném nebo příbuzném oboru.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.