5. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 22. března 2021, přijaté závěry a usnesení.

23. 3. 2021 Pavel Lízal

Páté zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 22. března 2021 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
4. Celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
5. Opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
6. Různé

Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU schválil celkový neinvestiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
2) Akademický senát PřF MU schválil celkový investiční rozpočet Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jakožto součást souhrnného rozpočtu Masarykovy univerzity na rok 2021.
3) Akademický senát PřF MU schválil opatření děkana Podmínky stipendijních programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.