7. zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023

které se konalo dne 10. května 2021, přijaté závěry a usnesení.

11. 5. 2021 Pavel Lízal

Sedmé zasedání AS PřF MU ve funkčním období 2020-2023 se konalo dne 10. května 2021 od 15 hodin on-line formou telekonference prostřednictvím aplikace MS Teams.

Schválený program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Kontrola úkolů
3. Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení
4. Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF MU
5. Různé

Přijaté závěry a usnesení:
1) Akademický senát PřF MU schválil Opatření děkana Pravidla a podmínky přijímacího řízení.
2) Akademický senát PřF MU schválil Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti PřF MU.
3) Akademický senát PřF MU stanovil tyto termíny svého zasedání: 14. června 2021, 3. a 4. září 2021 (předběžně jako výjezdní zasedání), 11. října 2021, 8. listopadu 2021 a 13. prosince 2021


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.